Petitie

1 vaststelling : de huisvestingscrisis scheert hoge toppen

In België en zeker in Brussel is het alsmaar moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Een woning huren of kopen wordt telkens duurder terwijl het gezinsinkomen stagneert en zelfs afneemt … Kandidaat-huurders worden meer en meer geconfronteerd met drempels om een huurwoning te vinden en kandidaat-kopers moeten heel vaak aan hun droomhuis verzaken.

Gezinnen die het financieel nodig hebben zouden meer beroep moeten kunnen doen op publieke woningen (sociale woningen, woningen van gemeentes en OCMW’s, …). Maar op de wachtlijsten prijken nu al 50.000 mensen en het is vaak jaren wachten op de toekenning van een publieke woning.

Met alle dramatische gevolgen vandien : teveel Brusselse gezinnen wonen in slechte omstandigheden. Ze spenderen teveel van hun budget aan hun woonst, zijn gehuisvest in ongezonde woningen of moeten zich behelpen met huisvesting die niet is aangepast aan hun gezinssamenstelling. Ze hebben helaas geen andere keuze. En de toekomst ziet er allerminst rooskleurig uit want naar alle verwachtingen stijgt de Brusselse bevolking de komende 10 jaar met 160.000 nieuwe inwoners.

De wooncrisis dreigt nog meer slachtoffers te maken … wanneer er geen ambitieus woonbeleid zal worden gevoerd.

1 prioriteit : kies voor het recht op wonen

Op 25 mei vinden de Europese, federale en regionale verkiezingen plaats.
Wij vragen aan de verschillende beleidsmakers om op hun respectievelijke bevoegdheden te kiezen voor een fatsoenlijk en betaalbaar recht op wonen voor iedereen

Wij vragen specifiek aan de Brusselse verkozenen om prioritair in te zetten op het recht op wonen en dringende en ambitieuze beleidsmaatregelen te nemen.

Wij vragen:

-  Een tijdelijke bevriezing van de huurprijzen

-  Een omkadering van de huurprijzen op de private huurmarkt met de toekenning van een huurtoelage voor gezinnen met een laag inkomen

-  Veel meer publieke woningen en prioriteit voor sociale woningen

Deze petitie gaat uit van het Platform Wonen, een netwerk van organisaties en vakbonden die oproepen om het recht op wonen in Brussel te verdedigen

Eisen van de organisaties